R452A Freonas

Freonas R452A Kaina, Kiekis, Užsakymai

Freonas R452A yra hidrofluorolefino (HFO) šaldymo agento mišinys, sukurtas pakeisti didelį globalinio atšilimo potencialą (angl. Global warming potential arba GWP) turinčius freonus.

Pagal tarptautinius susitarimus, aukštą globalinio atšilimo potencialą turintys šaldymo agentai turėtų būti pamažu pakeisti mažiau aplinkai kenksmingais freonais, tokiais kaip freonas R452A.

Freonas R452A gali būti naudojamas kaip R404A pakaitalas šaldymo įrenginiuose. R404A freonas yra palaipsniui keičiamas į mažiau kenksmingus šaldymo agentus. Nors R404A ir neardo ozono sluoksnio, jis turi itin aukštą globalinio atšilimo potencialą, tad yra ypač žalingas aplinkai. Palyginus su R404A, freono R452A globalinio atšilimo potencialas yra ženkliai mažesnis.

Freonas R452A yra dažnai naudojamas komercinėse šaldymo sistemose (pvz. prekybos centruose, maisto prekių parduotuvėse), oro kondicionavimo sistemose, taip pat ir transporto priemonių šaldymo įrenginiuose. Pritaikytas naudoti tiek vidutinės, tiek žemos temperatūros šaldymo įrenginiuose.

Kompresorinėse šaldymo sistemose pagrindiniai komponentai yra freonai, dar kitaip vadinami šaldymo agentais. Kai freonai keičia savo agregatinę būseną iš skystos į dujinę ir atvirkščiai, jie traukia į save karštį ir drėgmę. Kai reguliuojamas slėgis, oras gali būti vėsinamas iki žemų temperatūrų. Freonų žymėjimas visada prasideda raide R nuo angliško žodžio „Refrigeration“, o toliau naudojami skaičiai parodo cheminę sudėtį ir sandarą.

Renkantis freoną rekomenduojama atidžiai pasižiūrėti į įrenginio specifikacijas, nes freonai yra pritaikyti specifiniams įrenginiams. Taip pat reikėtų paminėti, kad freonai negali būti maišomi.

Freono R452A pliusai ir minusai

Freonas R452A turi žemesnį globalinio atšilimo potencialą lyginant su R404A ir daugeliu kitų freonų. Globalinio atšilimo potencialas yra matavimo vienetas, kuris parodo kiek šilumos šiltnamio efektą sukeliančios dujos sulaiko atmosferoje per tam tikrą laikotarpį. Freono R452A globalinio atšilimo potencialas yra 2141. Palyginimui, R404A turi 3922 GWP ir yra laikomas itin kenksmingu aplinkai. Freonas R452A yra net tik mažiau taršus aplinkai, bet ir turi ozoną ardantį potencialą (angl. Ozone depletion potential arba ODP) lygų nuliui. Tad R452A yra mažiau kenksmingas aplinkai ir neprisideda prie ozono sluoksnio ardymo.

R452A yra sukurtas taip, kad užtikrintų geresnį energijos vartojimo efektyvumą palyginus su freonais, kuriuos jis pakeis. Tai sumažins energijos suvartojimą aušinimo sistemose. R452A taip pat yra chemiškai stabilus normaliomis sąlygomis. Tai sumažina galimų sistemos problemų tikimybę ir potencialią degradaciją.

Freonas R452A atitinka visus pramonės ir aplinkosaugos šaldymo agentų reglamentus. Šiais reglamentais siekiama laipsniškai atsisakyti didelį globalinio atšilimo koeficientą turinčių freonų ir taip ženkliai sumažinti šaldymo ir kondicionavimo sistemų neigiamą poveikį aplinkai.

R452A mišinyje esantys kai kurie šaldymo agentai gali turėti silpno degimo charakteristikas. Todėl rekomenduojama naudoti papildomas saugos priemones.

Dažna problema su kuria susiduriama pradedant naudoti naują šaldymo agentą yra suderinamumo problemos. Kaip ir su daugeliu freonų, naudojant freoną R452A su esama įranga gali atsirasti problemų. Norint užtikrinti saugumą ir sklandų veikimą, gali reikėti modifikuoti arba atnaujinti sistemas.

Freono R452A pliusai ir minusai trumpai

Pliusai

  • turi mažesnį globalinio atšilimo potencialą palyginus su kitais šaldymo agentais;

  • neprisideda prie ozono sluoksnio ardymo, nes turi ozoną ardantį potencialą lygų nuliui;

  • energetiškai efektyvesnis lyginant su kitais freonais;

  • chemiškai stabilus.

Minusai

  • silpnai degus, tad gali reikėti papildomų saugumo priemonių;

  • galimas nesuderinamumas su esamomis sistemomis, tad gali prireikti sistemų modifikacijų arba atnaujinimų.

Freonas R452A kaina ir kur įsigyti

Įsigykite freonas R404A ypač gera kaina. Kontaktai:

Įsigykite R1234yf freono už ypač gerą kainą. Susisiekite su mumis!

Kaina