R410A freonas – Geriausia Kaina

Freonas R410A Kaina, Kiekis, Užsakymai

R410A freonas yra vienas dažniausiai naudojamų šaldymo agentų. R410A yra beveik azeotropinis difluormetano (CH2F2, vadinamas R-32) ir pentafluoretano (C2HF5, vadinamas R-125) mišinys, kuris naudojamas kaip šaltnešis oro kondicionavimo įrenginiuose. Jo cheminė formulė yra CH₂F₂ + CHF₂CF₃.

Šaldymo agentai, kitaip dar žinomi kaip šaltnešiai arba freonai, naudojami kompresorinėse šaldymo sistemose kaip pagrindiniai komponentai. Šaldymo agentai keisdami savo agregatinę būseną iš skystos į dujinę ir atvirkščiai traukia karštį ir drėgmę, ir reguliuojant slėgį oras gali būti vėsinamas iki žemų temperatūrų. Yra įvairių tipų freonų, kurie dažnai būna pritaikyti specifiniams įrenginiams, tad renkantis freoną svarbu atkreipti dėmesį į įrenginio specifikacijas. Taip pat verta paminėti, kad skirtingų tipų freonai negali būti maišomi. Šaldymo agentų ženklinimas visada prasideda raide R (nuo angliško žodžio „Refrigeration“), ir toliau pridedami skaičiai pagal molekulės cheminę sudėtį ir sandarą.

Freonas R410A buvo sukurtas ir patentuotas 1990-ųjų pradžioje. Šį šaldymo agentą sukurti paskatino Monrealio protokole įrašyti punktai, kuriais skatinama kovoti su medžiagomis prisidedančiomis prie Žemės ozono sluoksnio ardymo pasauliniu mastu. Tuo metu stipriai aplinkai kenkiantis R22 šaldymo agentas buvo itin plačiai naudojamas šaldymo sistemose, tad freonas R410A buvo sukurtas kaip mažiau kenksminga alternatyva.

Freonas R410A yra bespalvės, silpno chloroformo kvapo, nedegios dujos. R410A dažniausiai naudojamas pramoninio šaldymo įrenginiuose, gyvenamųjų patalpų ir lengvose oro kondicionavimo sistemose, pramonės/komercijos sričių oro kondicionavimo aušintuvuose, ir pramonės/komercijos sričių turbo kompresoriuose.
Ištyrus šaldymo agentų žalą ozono sluoksniui, freonas R410A buvo pradėtas naudoti kaip pakaitalas tokiems šaldymo agentams kaip R22. Tačiau, persikėlimas į R410A užtruko, nes šis šaldymo agentas negali būti naudojamas kaip R22 pakaitalas senosiose sistemose.
Dėl didelės žalos ozono sluoksniui, R22 freoną pakeitė R410A, kurį pradėjo naudoti visos išsivysčiusios valstybės gyvenamųjų ir komercinių patalpų kondicionavimui. Iki 2030, besivystančios valstybės taip pat įsipareigojo nustoti naudoti R22 siekiant sumažinti žalą aplinkai.

Freono R410A pliusai ir minusai

R410A nedaro žalos ozono sluoksniui ir šio šaldymo agento ozono ardymo potencialas (angl. ozone depletion potential) yra lygus nuliui. Tačiau, R410A turi apytiksliai 2,000 globalinio atšilimo potencialą (angl. global warming potential arba GWP), kuris yra pakankamai aukštas. Palyginimui, R32 freono globalinio atšilimo potencialas yra 675, o R22 – 1,810. Anglies dioksido GWP yra 1, ir pagal šį standartą ir yra skaičiuojamas šaldymo agentų globalinio atšilimo potencialas. Todėl jeigu traktuojant, kad R410A globalinio atšilimo potencialas yra 2,000, tai reiškia, kad R410A prisideda prie globalinio atšilimo 2,000 kartų daugiau nei anglies dioksidas. Tad nors R410A neprisideda prie ozono sluoksnio ardymo, šių dujų poveikis aplinkai nėra mažas.

R410A geriau sugeria ir išleidžia šilumą, tad yra energetiškai efektyvesnis palyginus su freonu R22. Be to, R410A gali dirbti esant didesniam slėgiui, tad šį freoną naudojantys įrenginių kompresoriai yra sukurti taip, kad atlaikytų didesnę apkrovą. Tokie įrenginiai taip pat sunkiau skyla.
Verta pabrėžti, kad R410A negali būti naudojamas kaip R22 pakaitalas senosiose sistemose. R410A dujoms reikalingas didesnis slėgis, tad įrenginiai turi būti specialiai pritaikyti.

Freono R410A pliusai ir minusai trumpai

Pliusai

  • Neardo ozono sluoksnio;
  • Energetiškai efektyvesnis palyginus su freonu R22;
  • Įrenginiai naudojantys R410A atlaiko didesnę apkrovą, yra mažiau linkę skilti;
  • R410A freono kaina mažesnė nei R32.

Minusai

  • Turi aukštą globalinio atšilimo potencialą.

Freonas R410A kaina

Įsigykite Freono R407C ypač gera kaina. Kontaktai:

Įsigykite R410A freono už ypač gerą kainą. Susisiekite su mumis!